Vårt nätverk

Välkommen till Sveriges ledande kunskapsnätverk för passivhus Att bygga ett passivhus handlar inte enbart om energibesparing, utan även om att få en mycket hög byggnadskvalitet och en mycket god komfort inomhus. Vi är en medlemsbaserad kunskapsplattform som utbildar,informerar, ger råd och sammanför svensk och internationell spetskompetens inom hållbart byggande.

Vårt nätverk

Välkommen till Sveriges ledande kunskapsnätverk för passivhus Att bygga ett passivhus handlar inte enbart om energibesparing, utan även om att få en mycket hög byggnadskvalitet och en mycket god komfort inomhus. Vi är en medlemsbaserad kunskapsplattform som utbildar,informerar, ger råd och sammanför svensk och internationell spetskompetens inom hållbart byggande.