Bli medlem i IGPH
Medlem i IG PH Sverige kan alla bli som aktivt vill driva fram energieffektivisering i Sverige genom att använda passivhustekniken. Bli medlem genom att maila till info@igpassivhus.se. Ange företagsnamn, organisationsnummer, ditt namn, din e-postadress och antal anställda. Fördelar för medlem i IG PH Sverige Rabatt på CEPH-utbildningen, studieresor och andra passivhusaktiviteter. Information om nya material, certifieringar, m m. Tillgång till alla Passipediasidor. Blir medlem i iPHA (International Passive House Association) med alla deras erbjudanden. Som medlem i IG PH Sverige förpliktar man sig Att använda begreppet passivhus under projektering och marknadsföring enbart för byggnader som klarar passivhuskraven enligt den internationella passivhusdefinitionen. Att utbilda och informera sig vidare om passivhusutveckling. Att informera beställare och byggherrar om fördelarna med energieffektiva lösningar som passivhus. Att kvalitetssäkra sina passivhus och passivhuskomponeter. Medlemsavgifter Antal personer i företaget Årsavgift* [SEK] I årsavgiften ingår serviceavgift* med 1-3 (gäller även privatpersoner) 2000 1333 4-10 3000 2000 11-25 5000 3333 26-100 9000 6000 101-200 14000 9000 201-500 18000 12000 501-1000 23000 15333 >1000 30000 20000 studenter 500 333 * Årsavgiften omfattar medlemsavgift och serviceavgift. Medlemsavgiften är inte momsbelagd. Serviceavgiften är momsbelagd och avdragsgill. Registreringsavgift tillkommer enligt följande: 50% av årsavgiften. 25% av årsavgiften för företag med certifierade passivhusexperter eller certifierade passivhuskomponenter. 0% för studenter. Uppsägning av medlemskapet Uppsägning skall ske skriftligen senast 30 september innevarande år, annars sker automatisk förlängning med ett år.
Bli medlem i IGPH
Medlem i IG PH Sverige kan alla bli som aktivt vill driva fram energieffektivisering i Sverige genom att använda passivhustekniken. Bli medlem genom att maila till info@igpassivhus.se. Ange företagsnamn, organisationsnummer, ditt namn, din e-postadress och antal anställda. Fördelar för medlem i IG PH Sverige Rabatt på CEPH-utbildningen, studieresor och andra passivhusaktiviteter. Information om nya material, certifieringar, m m. Tillgång till alla Passipediasidor. Blir medlem i iPHA (International Passive House Association) med alla deras erbjudanden. Som medlem i IG PH Sverige förpliktar man sig Att använda begreppet passivhus under projektering och marknadsföring enbart för byggnader som klarar passivhuskraven enligt den internationella passivhusdefinitionen. Att utbilda och informera sig vidare om passivhusutveckling. Att informera beställare och byggherrar om fördelarna med energieffektiva lösningar som passivhus. Att kvalitetssäkra sina passivhus och passivhuskomponeter. Medlemsavgifter Antal personer Årsavgift* [SEK] I årsavgiften ingår i företaget serviceavgift* med 1-3 2000 1333 (gäller även privatpersoner) 4-10 3000 2000 11-25 5000 3333 26-100 9000 6000 101-200 14000 9000 201-500 18000 12000 501-1000 23000 15333 >1000 30000 20000 studenter 500 333 * Årsavgiften omfattar medlemsavgift och serviceavgift. Medlemsavgiften är inte momsbelagd. Serviceavgiften är momsbelagd och avdragsgill. Registreringsavgift tillkommer enligt följande: 50% av årsavgiften. 25% av årsavgiften för företag med certifierade passivhusexperter eller certifierade passivhuskomponenter. 0% för studenter. Uppsägning av medlemskapet Uppsägning skall ske skriftligen senast 30 september innevarande år, annars sker automatisk förlängning med ett år.