Våra medlemmar
Vi välkomnar tillverkare, konsulter, entreprenörer och fastighetsägare som medlemmar i Intressegrupp Passivhus. Vill du också bli medlem? Läs mer här!
Our members
We welcome manufacturers, consultants, contractors and property owners as members of the Passive House Interest Group. Do you also want to become a member? Read more here!
Våra medlemmar
Vi välkomnar tillverkare, konsulter, entreprenörer och fastighetsägare som medlemmar i Intressegrupp Passivhus. Vill du också bli medlem? Läs mer här!
Our members
We welcome manufacturers, consultants, contractors and property owners as members of the Passive House Interest Group. Do you also want to become a member? Read more here!