PHPP - världens ledande verktyg för energiberäkning och passivhusplanering För att projektera ett passivhus behöver du beräkningsprogrammet PHPP som finns att köpa på Passivhusinstitutets webbplats. Det består av en samling excel-kalkylblad där energibalansen för passivhus kan beräknas utifrån alla relevanta faktorer. Tusentals användare i hela världen arbetar med PHPP på grund av de pålitliga beräkningarna och det lätthanterliga upplägget som samtidigt ger god insyn i hur ett passivhus fungerar. Passivhusens grundprincip är basen för alla kommande byggnadsstandarder som nollenergihus eller plusenergihus. Läs mer om passivhus och hur man bygger rätt i vetenskapsdatabasen Passipedia. Som medlem i IG PH Sverige får du gratis tillgång till alla vetenskapliga sidor som ger dig information om aktuella projekt, pågående forskning och utvärderingar i hela världen. Läs mer om Passivhus alla fördelar på Passipedia, Kunskapssamling om passivhus
Bild: Passive House Institute
Bild: Passive House Institute
PHPP - världens ledande verktyg för energiberäkning och passivhusplanering För att projektera ett passivhus behöver du beräkningsprogrammet PHPP som finns att köpa på Passivhusinstitutets webbplats. Det består av en samling excel-kalkylblad där energibalansen för passivhus kan beräknas utifrån alla relevanta faktorer. Tusentals användare i hela världen arbetar med PHPP på grund av de pålitliga beräkningarna och det lätthanterliga upplägget som samtidigt ger god insyn i hur ett passivhus fungerar. Passivhusens grundprincip är basen för alla kommande byggnadsstandarder som nollenergihus eller plusenergihus. Läs mer om passivhus och hur man bygger rätt i vetenskapsdatabasen Passipedia. Som medlem i IG PH Sverige får du gratis tillgång till alla vetenskapliga sidor som ger dig information om aktuella projekt, pågående forskning och utvärderingar i hela världen. Läs mer om Passivhus alla fördelar på Passipedia, Kunskapssamling om passivhus
Bild: Passive House Institute
Bild: Passive House Institute