Passivhusprojekt i Sverige - Energisparhus

Brinova Arena, Karlskrona

Ort: Karlskrona Arkitekt: UULAS Arkitekter AB Beställare: Karlskrona kommun Entreprenör: Structor Kristianstad AB Kapacitet: 2500 + 700 personer Inflyttning: 2019 Brinova Arena i Karlskrona har som första idrottsanläggning i Sverige erhållit certifieringen "PHI Energisparhus" av Passiv Haus Institut i Darmstadt. Projektet invigdes 2019. Arenan har en publikkapacitet om 2500 personer i huvudhallen och 600-700 åskådare i sidoarenan, och en area om 9 000 kvadratmeter där allt från konserter, handboll och skolidrott kan utövas. I arenan finns även en restaurang med möjligheter för konferenser och mässarrangemang. Arenan är en modern anläggning med stor flexibilitet för att kunna växla mellan olika parallella arrangemang. Den ligger centralt på Trossö i Karlskrona och är tillgänglig med allmänna kommunikationer. Arenan är utrustad med Blekinges största takmonterade solcellsanläggning som försörjer hela arenan med energi samt levererar överskottsenergi till det allmänna nätet. Passivhuscertifikat Brinova Arena

Bo17, HSB-radhus i Linköping

Ort: Linköping

Inflyttning: 2017

I Linköping har HSB byggt tre radhus i samband med bomässan Bo17.

Husen är uppförda i Vallastaden och har certifierats internationellt som Energisparhus via

Passiv Haus Institut.

I planeringen av fastigheterna har man jobbat mycket med att skapa kontakt mellan inne

och ute och ta bort känslan av gränser mellan de två funktionerna.

Planlösningen är öppen med kök och vardagsrum på bottenplan och ett allrum på övre

planet med mycket kontakt mellan planen genom en större öppning i bjälklaget.

På båda planen finns direkt utomhuskontakt i form av trädgård och vinterträdgård på

bottenplan och takterrass kopplad till allrummet på övre planet. Det stora hålet mellan

planen ger kontakt mellan takterrass, allrum, vardagsrum och trädgården på bottenplanet.

Sovrummen är placerade på övre planet.

Certifikat

Kvarteret Pluto i Tyresö

Arkitekt: Winell & Jern

ByggVesta har uppfört 76 hyreslägenheter i Tyresö. Kvarteret Pluto blev det första

flerbostadshuset i Sverige att certifieras som energisparhus enligt passivhusinstitutets

standard. Totalentreprenör är Friendly Building.

Bostäderna i kvarteret Pluto är utformade för att passa för studenter och unga enligt

ByggVestas koncept Green Nest. Mer än en tredjedel av lägenheterna är

kompislägenheter på tre rum och kök. Huset bidrar dessutom aktivt till biologisk

mångfald genom bland annat fasad- och takgrönska, inbyggda fågelholkar och

bikupor.

Byggstarten skedde i mars 2015, med inflyttning under 2016.

Villa Zana Canpolat

Denna villa byggdes i Vikensved utanför Växjö under 2016 och uppfyller de

internationella kriterierna för energisparhus från PHI.

Designen och storleken för byggnaden samt Växjö-klimatet kräver högkvalitativa

komponenter och lösningar för att lyckas klara ett årsvärmebehov på nära 15

kWh/m2.

Specifikation:

Ytterväggar med 450 mm isolering, U-Värde på 0,087 (W/m2K)

Tak med 600mm isolering, U-Värde: 0,066 (W/m2K)

Bjälklag med 350mm isolering, U-Värde: 0,116(W/m2K)

Fönster och fasadpartier har ett monterat U-Värde: < 0,87(W/m2K)

FTX med 93% värmeåtervinning säkerställer en komfortabel, varm, sunt och ren

inomhusmiljö.

Villa Skoghem, Åre

Villa Skoghem har som mål att uppnå den internationella passivhusstandarden enligt

PHI. Det innebär bl.a. att huset är utformat för att ta till vara på solenergin som kommer

in genom fönstren, värmen som alstras av de boendes kroppar och från

hushållsmaskiner. På årets kallaste dag ska huset kunna värmas med 30 värmeljus.

Det är dock svårt i kalla Åre att komma så långt ner som till 15 kWh/m2år i värmebehov.

Klimatet och husets form innebär trots bästa komponenter större värmeförluster än för

en villa exempelvis i södra Sverige. För att inte göra avsteg från kvalitén bestämdes det

att certifiera huset internationellt, oavsett om det blir ett passivhus eller energisparhus.

Det vet man inte förrän huset är klart och sista lufttäthetsmätningen är gjord.

Material som används ska vara bedömda i Byggvarubedömning eller Sunda Hus och ha

lägst ”Accepteras” respektive B, samt vara fria från PVC. Byggherren eftersträvar att

uppnå Miljöbyggnad guld.

Arkitekt:

David Fredlund, DF Design

Landskapsarkitekt:

Helene Wahlberg, Tema arkitekter

Byggentreprenör:

Jim Gällros, Ekobygg

VVS-konstruktör:

Johanna Nordlund, Incoord

Läs mer om projektet här.

I klassen Energisparhus ställs inte lika höga krav avseende värmebehovet. Missar man gränsvärdet på 15 kWh/m2år på grund av utformningen, klimatet eller storleken men jobbar med lika hög kvalitetssäkring, kan man fortfarande få ett internationellt certifikat av PHI som då heter energisparhus
Passivhusprojekt i Sverige - Energisparhus

Brinova Arena, Karlskrona

Ort: Karlskrona Arkitekt: UULAS Arkitekter AB Beställare: Karlskrona kommun Entreprenör: Structor Kristianstad AB Kapacitet: 2500 + 700 personer Inflyttning: 2019 Brinova Arena i Karlskrona har som första idrottsanläggning i Sverige erhållit certifieringen "PHI Energisparhus" av Passiv Haus Institut i Darmstadt. Projektet invigdes 2019. Arenan har en publikkapacitet om 2500 personer i huvudhallen och 600-700 åskådare i sidoarenan, och en area om 9 000 kvadratmeter där allt från konserter, handboll och skolidrott kan utövas. I arenan finns även en restaurang med möjligheter för konferenser och mässarrangemang. Arenan är en modern anläggning med stor flexibilitet för att kunna växla mellan olika parallella arrangemang. Den ligger centralt på Trossö i Karlskrona och är tillgänglig med allmänna kommunikationer. Arenan är utrustad med Blekinges största takmonterade solcellsanläggning som försörjer hela arenan med energi samt levererar överskottsenergi till det allmänna nätet. Passivhuscertifikat Brinova Arena

Bo17, HSB-radhus i Linköping

Ort: Linköping

Inflyttning: 2017

I Linköping har HSB byggt tre radhus i samband med bomässan Bo17.

Husen är uppförda i Vallastaden och har certifierats internationellt

som Energisparhus via Passiv Haus Institut.

I planeringen av fastigheterna har man jobbat mycket med att skapa

kontakt mellan inne och ute och ta bort känslan av gränser mellan de

två funktionerna.

Planlösningen är öppen med kök och vardagsrum på bottenplan och

ett allrum på övre planet med mycket kontakt mellan planen genom

en större öppning i bjälklaget.

På båda planen finns direkt utomhuskontakt i form av trädgård och

vinterträdgård på bottenplan och takterrass kopplad till allrummet på

övre planet. Det stora hålet mellan planen ger kontakt mellan

takterrass, allrum, vardagsrum och trädgården på bottenplanet.

Sovrummen är placerade på övre planet.

Certifikat

Kvarteret Pluto i Tyresö

Arkitekt: Winell & Jern

ByggVesta har uppfört 76 hyreslägenheter i Tyresö. Kvarteret Pluto

blev det första flerbostadshuset i Sverige att certifieras som

energisparhus enligt passivhusinstitutets standard. Totalentreprenör

är Friendly Building.

Bostäderna i kvarteret Pluto är utformade för att passa för studenter

och unga enligt ByggVestas koncept Green Nest. Mer än en tredjedel

av lägenheterna är kompislägenheter på tre rum och kök. Huset

bidrar dessutom aktivt till biologisk mångfald genom bland annat

fasad- och takgrönska, inbyggda fågelholkar och bikupor.

Byggstarten skedde i mars 2015, med inflyttning under 2016.

Villa Zana Canpolat

Denna villa byggdes i Vikensved utanför Växjö under 2016 och

uppfyller de internationella kriterierna för energisparhus från PHI.

Designen och storleken för byggnaden samt Växjö-klimatet kräver

högkvalitativa komponenter och lösningar för att lyckas klara ett

årsvärmebehov på nära 15 kWh/m2.

Specifikation:

Ytterväggar med 450 mm isolering, U-Värde på 0,087 (W/m2K)

Tak med 600mm isolering, U-Värde: 0,066 (W/m2K)

Bjälklag med 350mm isolering, U-Värde: 0,116(W/m2K)

Fönster och fasadpartier har ett monterat U-Värde: < 0,87(W/m2K)

FTX med 93% värmeåtervinning säkerställer en komfortabel, varm,

sunt och ren inomhusmiljö.

Villa Skoghem, Åre

Villa Skoghem har som mål att uppnå den internationella

passivhusstandarden enligt PHI. Det innebär bl.a. att huset är

utformat för att ta till vara på solenergin som kommer in genom

fönstren, värmen som alstras av de boendes kroppar och från

hushållsmaskiner. På årets kallaste dag ska huset kunna värmas

med 30 värmeljus.

Det är dock svårt i kalla Åre att komma så långt ner som till 15

kWh/m2år i värmebehov. Klimatet och husets form innebär trots

bästa komponenter större värmeförluster än för en villa exempelvis

i södra Sverige. För att inte göra avsteg från kvalitén bestämdes det

att certifiera huset internationellt, oavsett om det blir ett passivhus

eller energisparhus. Det vet man inte förrän huset är klart och sista

lufttäthetsmätningen är gjord.

Material som används ska vara bedömda i Byggvarubedömning eller

Sunda Hus och ha lägst ”Accepteras” respektive B, samt vara fria från

PVC. Byggherren eftersträvar att uppnå Miljöbyggnad guld.

Arkitekt:

David Fredlund, DF Design

Landskapsarkitekt:

Helene Wahlberg, Tema arkitekter

Byggentreprenör:

Jim Gällros, Ekobygg

VVS-konstruktör:

Johanna Nordlund, Incoord

Läs mer om projektet här.

I klassen Energisparhus ställs inte lika höga krav avseende värmebehovet. Missar man gränsvärdet på 15 kWh/m2år på grund av utformningen, klimatet eller storleken men jobbar med lika hög kvalitetssäkring, kan man fortfarande få ett internationellt certifikat av PHI som då heter energisparhus