Passivhusprojekt i Sverige - Förskolor
Det har byggts ett antal objekt enligt de internationella passivhuskraven i Sverige, och nya projekteras hela tiden. Passivhuskonceptet är universellt och kan tillämpas på många olika byggnadstyper. Det har visat sig fungera lika utmärkt för enfamiljshus som för skolor, förskolor och idrottshallar.

Norrgårdens Förskola, Knivsta

Förskolan Humlan, Årsta

Ort: Årsta, Stockholm

Arkitekt: Aperto Arkitekter

Beställare: SISAB

Omfattning: 1222 kvm bruttoarea

Kapacitet: 108 barn

Inflyttning: 2019

Förskolan Humlan i Årsta är SISAB’s (Skolfastigheter i Stockholm) första passivhus och

certifieringen innebär höga krav på byggnation och administration. Bruttoarean är 1 222

m2 och huset omfattar två våningar med sex förskoleavdelningar. Tomtarean är 3 355 m2.

Tidigare har SISAB beslutat att alla nya byggnader som bolaget bygger ska certifieras som

Miljöbyggnad. Med Humlan ville SISAB prova att bygga enligt kraven för passivhus för att

ytterligare minska energiförbrukningen.

Genom att bygga i två våningar fick barnen mer yta att vara ute och leka på, eftersom

gården inte behöver tas i anspråk på samma sätt som om det varit ett plan.

Passivhuscertifikat förskolan Humlan.

Brage Förskola, Sigtuna

Ort: Sigtuna

Arkitekt: TOL Arkitekter

Beställare: Komfast, Sigtuna kommun

Entreprenör: COBAB Sverige AB

Kapacitet: 170 barn

Inflyttning: 2019

Förskolan har fått sin arkitektur från sjöbodar, och den nedre våningens spegelfasad

med reflektioner skall föra tankarna till en vattenyta.Taken har vänts mot söder för att

kunna nyttja solcellernas kapacitet till fullo.

Huset består av 2 fyrkantiga huskroppar i två plan som sätts samman till en enhet

men med förskjutningar. Fasadmaterialet består av cederträ, granitkeramik,

fibercement och glas.

Brage förskola är en miljösatsning och klarar energikraven för den internationell

standarden "Passivhus Plus". Förskolan ska dessutom uppfylla kriterier för

Miljöbyggnad Silver samt Komfasts krav avseende byggmaterial för giftfri förskola.

Passivhuscertifikat

Lustigkulla, Alsike Nord

Ort: Kölängen, Knivsta kommun

Arkitekt: Tovatt Architects & Planners

Beställare: Knivsta kommunfastigheter

Entreprenör: ByggConstruct AB

Omfattning: 1 800 kvm

I gränslandet mellan ett villaområde och ett jordbrukslandskap uppförs en kommunal

förskola med 8 avdelningar i två plan. Formen är sammanhållen, med utvändiga trapphus

och en tilltagen lanternin vilken för ner dagsljus till byggnadens inre.

Förskolan är certifierad som passivhus, vilket innebär lägre energianvändning än vanliga

förskolor. Under projektering har stor beaktning tagits i att optimera inomhusklimatet för

att skapa en trivsam miljö, för både barn och vuxna, året om. Här är fönsterplacering och -

utbredning anpassad till dagsljusbehovet där solavskärmning bidrar till en komfort även i

rum i utsatt solläge.

Taket förses med solceller, vidare är klimatskalet uppbyggt av högvärdiga komponenter

och oavbruten isolering vilket ska ge minimala värmeförluster. Personer som vistas i

förskolan kommer även att kontinuerligt få andas frisk luft med hjälp av specifika

ventilationsanläggningar vilka dessutom har hög värmeåtervinning för låga förluster.

Ort: Alsike, Knivsta kommun

Arkitekt: Arkitema Architects

Beställare: Knivsta kommunfastigheter

Entreprenör: ByggConstruct AB

Omfattning: 1 900 kvm

Kapacitet: 150 barn + 30 pedagoger

Energiklass: A

Inflyttning: 2017

En ny förskola i passivhusstandard med åtta avdelningar har uppförts i Alsike, Knivsta

kommun. Alsike är ett område där kommunen planerar nya bostadsområden, handel,

skola samt förskola som kommer att uppföras under de närmsta åren.

Förskolans placering ger en känsla av en mindre by inne i parken där varje hemvist får

sitt eget hus i huset. De nedskalade formerna skapar mindre och varierade uterum som

stöttar verksamhetens pedagogiska användande av ytorna utomhus, samt förstärker

kontakten mellan ute och inne. Byggnadsformen ger ett rumsligt igenkännande, en

varierad byggnadsvolym och taklandskap.

Lustigkulla är en byggnad i energiklass A. År 2018 nominerades byggnaden till Swedish

Design Awards.

Energideklaration

Skogslunden, Åkersberga

Ort: Åkersberga

Arkitekt: bleck arkitekter

Omfattning: 877 Atemp

Kapacitet: 90 barn

Det kommunala fastighetsbolaget Armada Fastighets AB i Åkersberga var först i Sverige

med att satsa på att bygga en förskola med internationell passivhuscertifiering.

Förskolan har en referensarea på 821 m² (ATemp = 877 m²) och fem avdelningar med 90

barn. Konstruktionen består av en bärande betongstomme och trä-lättregelsystem med

cellulosaisolering. Uppvärmningen sker via solfångare och en värmepump som har en

effekt på 8,4 kW. En markollektor förvärmer luften vintertid och förkyler sommartid. Även

grästaket visar barnen hur miljövänligt man kan bygga.

Fastighetsägare om Skogslunden under först året: ”Vi är jättenöjda med huset, både

utseende-, utförande- och energimässigt. Vi har fått mycket beröm från besökare både för

färgsättning, utemiljö och verksamhet. Att det sen ”går” väldigt bra energimässigt är alla

glada över. Vår förvaltare för kommunala lokaler vill att vi bara ska bygga passivhus, vi

kommer förhoppningsvis att bygga flera.”

Certifikat

Trädgårdsstaden, Skövde

Ort: Skövde

Arkitekt: Glantz Arkitektstudio

Entreprenör: Calles Bygg

Kapacitet 110 barn

Inflyttning: 2012

I Skövde står den andra certifierade passivhusförskolan i Sverige. Byggnaden är väldigt

kompakt. Konstruktionen består av en stålstomme och ett genomgående lättregelsystem i

trä med cellulosaisolering. Samtliga U-värden ligger under 0,10 W/m²K.

Trädgårdsstadens förskola värms med fjärrvärme, som distribueras i huset via ett

vattenburet system. Förskolan har ett eget matlagningskök, överskottsenergin används för

uppvärmning av lokalerna.

Calles Bygg, en lokal entreprenör i Skövde, byggde huset med högsta noggrannhet och

kvalitet. Detta visade sig efter andra lufttäthetsmätningen med resultatet n50=0,06 oms/h

(q50=0,04 l/sm2), dvs. TIO GÅNGER bättre än de redan högt ställda kraven i

passivhuskriterierna!

Certifikat

Hedlunda, Umeå

Ort: Umeå

Arkitekt: Sweco

Beställare: Umeå kommun

Omfattning: 1322,5 kvm referensarea

Inflyttning: 2014

En kombination av Umeå kommuns ambitioner och kunskapen inom hållbart byggande

hos Swecos konsulter har banat väg för världens nordligaste internationellt certifierade

passivhus.

Sweco har tagit ett helhetsgrepp om projekteringen som innefattat arkitekter,

konstruktörer och installationskonsulter, samt markprojektörer och landskapsarkitekter.

Stor vikt har lagts vid att integrera arkitektur, hållbarhet och pedagogik. Med utgångspunkt

i Reggio Emilia-pedagogiken har byggnaden utformats ur barnens perspektiv, med många

inbyggda möjligheter och rum för kreativt skapande och projektarbete.

Byggnaden som har 2 plan är också utrustad med ett avancerat styrsystem som i varje

rum ser till att solinstrålning, belysning, ventilation och värme samverkar för att ge en

behaglig inomhusmiljö och minimal energianvändning.

Passivhuscertifikat Hedlunda (PDF)

Passivhusprojekt i Sverige - Förskolor
Det har byggts ett antal objekt enligt de internationella passivhuskraven i Sverige, och nya projekteras hela tiden. Passivhuskonceptet är universellt och kan tillämpas på många olika byggnadstyper. Det har visat sig fungera lika utmärkt för enfamiljshus som för skolor, förskolor och idrottshallar.

Norrgårdens Förskola, Knivsta

Förskolan Humlan, Årsta

Ort: Årsta, Stockholm

Arkitekt: Aperto Arkitekter

Beställare: SISAB

Omfattning: 1222 kvm bruttoarea

Kapacitet: 108 barn

Inflyttning: 2019

Förskolan Humlan i Årsta är SISAB’s (Skolfastigheter i Stockholm) första

passivhus och certifieringen innebär höga krav på byggnation och

administration. Bruttoarean är 1 222 m2 och huset omfattar två

våningar med sex förskoleavdelningar. Tomtarean är 3 355 m2.

Tidigare har SISAB beslutat att alla nya byggnader som bolaget bygger

ska certifieras som Miljöbyggnad. Med Humlan ville SISAB prova att

bygga enligt kraven för passivhus för att ytterligare minska

energiförbrukningen.

Genom att bygga i två våningar fick barnen mer yta att vara ute och

leka på, eftersom gården inte behöver tas i anspråk på samma sätt

som om det varit ett plan.

Passivhuscertifikat förskolan Humlan.

Brage Förskola, Sigtuna

Ort: Sigtuna

Arkitekt: TOL Arkitekter

Beställare: Komfast, Sigtuna kommun

Entreprenör: COBAB Sverige AB

Kapacitet: 170 barn

Inflyttning: 2019

Förskolan har fått sin arkitektur från sjöbodar, och den nedre

våningens spegelfasad med reflektioner skall föra tankarna till en

vattenyta.Taken har vänts mot söder för att kunna nyttja solcellernas

kapacitet till fullo.

Huset består av 2 fyrkantiga huskroppar i två plan som sätts samman

till en enhet men med förskjutningar. Fasadmaterialet består av

cederträ, granitkeramik, fibercement och glas.

Brage förskola är en miljösatsning och klarar energikraven för den

internationell standarden "Passivhus Plus". Förskolan ska dessutom

uppfylla kriterier för Miljöbyggnad Silver samt Komfasts krav

avseende byggmaterial för giftfri förskola.

Passivhuscertifikat

Lustigkulla, Alsike Nord

Ort: Kölängen, Knivsta kommun

Arkitekt: Tovatt Architects & Planners

Beställare: Knivsta kommunfastigheter

Entreprenör: ByggConstruct AB

Omfattning: 1 800 kvm

I gränslandet mellan ett villaområde och ett jordbrukslandskap

uppförs en kommunal förskola med 8 avdelningar i två plan. Formen

är sammanhållen, med utvändiga trapphus och en tilltagen lanternin

vilken för ner dagsljus till byggnadens inre.

Förskolan är certifierad som passivhus, vilket innebär lägre

energianvändning än vanliga förskolor. Under projektering har stor

beaktning tagits i att optimera inomhusklimatet för att skapa en

trivsam miljö, för både barn och vuxna, året om. Här är

fönsterplacering och -utbredning anpassad till dagsljusbehovet där

solavskärmning bidrar till en komfort även i rum i utsatt solläge.

Taket förses med solceller, vidare är klimatskalet uppbyggt av

högvärdiga komponenter och oavbruten isolering vilket ska ge

minimala värmeförluster. Personer som vistas i förskolan kommer

även att kontinuerligt få andas frisk luft med hjälp av specifika

ventilationsanläggningar vilka dessutom har hög värmeåtervinning

för låga förluster.

Ort: Alsike, Knivsta kommun

Arkitekt: Arkitema Architects

Beställare: Knivsta kommunfastigheter

Entreprenör: ByggConstruct AB

Omfattning: 1 900 kvm

Kapacitet: 150 barn + 30 pedagoger

Energiklass: A

Inflyttning: 2017

En ny förskola i passivhusstandard med åtta avdelningar har

uppförts i Alsike, Knivsta kommun. Alsike är ett område där

kommunen planerar nya bostadsområden, handel, skola samt

förskola som kommer att uppföras under de närmsta åren.

Förskolans placering ger en känsla av en mindre by inne i parken där

varje hemvist får sitt eget hus i huset. De nedskalade formerna

skapar mindre och varierade uterum som stöttar verksamhetens

pedagogiska användande av ytorna utomhus, samt förstärker

kontakten mellan ute och inne. Byggnadsformen ger ett rumsligt

igenkännande, en varierad byggnadsvolym och taklandskap.

Lustigkulla är en byggnad i energiklass A. År 2018 nominerades

byggnaden till Swedish Design Awards.

Energideklaration

Skogslunden, Åkersberga

Ort: Åkersberga

Arkitekt: bleck arkitekter

Omfattning: 877 Atemp

Kapacitet: 90 barn

Det kommunala fastighetsbolaget Armada Fastighets AB i Åkersberga

var först i Sverige med att satsa på att bygga en förskola med

internationell passivhuscertifiering.

Förskolan har en referensarea på 821 m² (ATemp = 877 m²) och fem

avdelningar med 90 barn. Konstruktionen består av en bärande

betongstomme och trä-lättregelsystem med cellulosaisolering.

Uppvärmningen sker via solfångare och en värmepump som har en

effekt på 8,4 kW. En markollektor förvärmer luften vintertid och

förkyler sommartid. Även grästaket visar barnen hur miljövänligt man

kan bygga.

Fastighetsägare om Skogslunden under först året: ”Vi är jättenöjda

med huset, både utseende-, utförande- och energimässigt. Vi har fått

mycket beröm från besökare både för färgsättning, utemiljö och

verksamhet. Att det sen ”går” väldigt bra energimässigt är alla glada

över. Vår förvaltare för kommunala lokaler vill att vi bara ska bygga

passivhus, vi kommer förhoppningsvis att bygga flera.”

Certifikat

Hedlunda, Umeå

Ort: Umeå

Arkitekt: Sweco

Beställare: Umeå kommun

Omfattning: 1322,5 kvm referensarea

Inflyttning: 2014

En kombination av Umeå kommuns ambitioner och kunskapen inom

hållbart byggande hos Swecos konsulter har banat väg för världens

nordligaste internationellt certifierade passivhus.

Sweco har tagit ett helhetsgrepp om projekteringen som innefattat

arkitekter, konstruktörer och installationskonsulter, samt

markprojektörer och landskapsarkitekter.

Stor vikt har lagts vid att integrera arkitektur, hållbarhet och

pedagogik. Med utgångspunkt i Reggio Emilia-pedagogiken har

byggnaden utformats ur barnens perspektiv, med många inbyggda

möjligheter och rum för kreativt skapande och projektarbete.

Byggnaden som har 2 plan är också utrustad med ett avancerat

styrsystem som i varje rum ser till att solinstrålning, belysning,

ventilation och värme samverkar för att ge en behaglig inomhusmiljö

och minimal energianvändning.

Passivhuscertifikat Hedlunda (PDF)

Trädgårdsstaden, Skövde

Ort: Skövde

Arkitekt: Glantz Arkitektstudio

Entreprenör: Calles Bygg

Kapacitet 110 barn

Inflyttning: 2012

I Skövde står den andra certifierade passivhusförskolan i Sverige.

Byggnaden är väldigt kompakt. Konstruktionen består av en

stålstomme och ett genomgående lättregelsystem i trä med

cellulosaisolering. Samtliga U-värden ligger under 0,10 W/m²K.

Trädgårdsstadens förskola värms med fjärrvärme, som distribueras i

huset via ett vattenburet system. Förskolan har ett eget

matlagningskök, överskottsenergin används för uppvärmning av

lokalerna.

Calles Bygg, en lokal entreprenör i Skövde, byggde huset med högsta

noggrannhet och kvalitet. Detta visade sig efter andra

lufttäthetsmätningen med resultatet n50=0,06 oms/h (q50=0,04

l/sm2), dvs. TIO GÅNGER bättre än de redan högt ställda kraven i

passivhuskriterierna!

Certifikat