Det har byggts ett antal objekt enligt de internationella passivhuskraven i Sverige, och nya projekteras hela tiden. Passivhuskonceptet är universellt och kan tillämpas på många olika byggnadstyper. Det har visat sig fungera lika utmärkt för enfamiljshus som för skolor, förskolor och idrottshallar.

LSS-boende Landskrona

Ort: Landskrona

Arkitekt: LuMe Arkitekter AB

Entreprenör: Miri Bygg AB

Omfattning: 13 lägenheter

Inflyttning: 2023

Emrahus LSS-boende i Landskrona är den första byggnaden i Sverige med en dubbel

certifiering som miljöbyggnad guld och passivhus (PHI). Byggnaden rymmer totalt 13

lägenheter; 6 på markplan och 7 på ovanvåningen. Med en vacker tegelfasad och ett

diamantformat sedumtak bidrar huset till områdets arkitektoniska kvaliteter.

Samtliga Emrahus LSS-boenden är designade för att vara både fysiskt och kognitivt

tillgängliga. Den kognitiva tillgängligheten, som handlar om att skapa rogivande rum

genom att minska sinnesintrycken, stärks av att husen byggs som passivhus.

Byggtekniken ger nämligen en bra ljudklass med väldigt tysta rum.

Boendet i Landskrona har ljudklass A.

Passivhuscertifikat

LSS-boende Vallentuna Körlinge

Ort: Vallentuna Körlinge

Arkitekt: LuMe Arkitekter AB

Entreprenör: Assemblin AB

Omfattning: 6 lägenheter

Inflyttning: 2022

Emrahus tredje LSS-boende i Vallentuna, beläget i vackra

och lummiga miljöer. Huset är certifierat enligt den

internationella standarden (PHI).

Samtliga Emrahus LSS-boenden är designade för att vara

både fysiskt och kognitivt tillgängliga. Den kognitiva

tillgängligheten, som handlar om att skapa rogivande rum

genom att minska sinnesintrycken, stärks av att husen

byggs som passivhus. Byggtekniken ger nämligen en bra

ljudklass med väldigt tysta rum.

Passivhuscertifikat

LSS-boende Vallentuna Angars-Haga

Ort: Vallentuna

Arkitekt: LuMe Arkitekter AB

Entreprenör: Assemblin AB

Omfattning: 6 lägenheter

Inflyttning: 2022

Det här är Emrahus andra LSS-boende i Vallentuna, placerat i vackra miljöer med nära

till natur och fina strövområden. Huset är certifierat enligt den internationella

standarden (PHI).

Samtliga Emrahus LSS-boenden är designade för att vara både fysiskt och kognitivt

tillgängliga. Den kognitiva tillgängligheten, som handlar om att skapa rogivande rum

genom att minska sinnesintrycken, stärks av att husen byggs som passivhus.

Byggtekniken ger nämligen en bra ljudklass med väldigt tysta rum.

Passivhuscertifikat

LSS-boende Skänninge

Ort: Skänninge, Mjölby kommun

Arkitekt: Snidare Arkitekter AB & APH Arkitekter AB

Beställare: Mjölby kommun

Entreprenör: Kron & Karlsson Bygg & Mark AB

Omfattning: 585 kvm (6 lägenheter)

Inflyttning: 2021

I Skänninge planeras ett LSS-boende om 585 m2. Boendet rymmer 6 st lägenheter med

förråd, gemensamma umgängesytor och personalutrymmen.

Huset uppfyller en utökad tillgänglighetsnivå enligt Svensk Standard och projekteras för

efterföljande certifiering Passivhus Classic. Ambitionen är att uppnå en energiförbrukning

som är 30% lägre än BBR’s ställda krav.

Enplansbyggnaden är uppdelad i tre huskroppar för att betona gränserna mellan de privata

bostäderna och det gemensamma delarna. Byggnadens formstarka takutformning bidrar till

ett modernt och karaktäristiskt uttryck men med en tydlig koppling till traditionellt svenskt

byggande.

Solcellspaneler placeras i öst- och västlig riktning. Solcellsanläggningen är dimensionerad för

att tillgodose byggnadens egen elförbrukning.

Läs slutredovisningen för projektet här.

LSS-boende Mantorp

Ort: Mantorp, Mjölby kommun

Arkitekt: Snidare Arkitekter AB & APH Arkitekter AB

Beställare: Mjölby kommun

Entreprenör: Kron & Karlsson Bygg & Mark AB

Omfattning: 585 kvm (6 lägenheter)

Inflyttning: 2021

I Mantorp planeras ett LSS-boende om 585 m2. Boendet rymmer 6 st lägenheter med förråd,

gemensamma umgängesytor och personalutrymmen.

Huset uppfyller en utökad tillgänglighetsnivå enligt Svensk Standard och projekteras för

efterföljande certifiering Passivhus Classic. Ambitionen är att uppnå en energiförbrukning

som är 30% lägre än BBR’s ställda krav.

Enplansbyggnaden är uppdelad i tre huskroppar för att betona gränserna mellan de privata

bostäderna och det gemensamma delarna. Byggnadens formstarka takutformning bidrar till

ett modernt och karaktäristiskt uttryck men med en tydlig koppling till traditionellt svenskt

byggande.

Solcellspaneler placeras i öst- och västlig riktning. Solcellsanläggningen är dimensionerad för

att tillgodose byggnadens egen elförbrukning.

Läs slutredovisningen för projektet här.

LSS-boende Mörarp

Nybyggd gruppbostad, speciellt utformad för att minska stress och öka tryggheten hos

boende och medarbetare. I idylliska Mörarp strax utanför Helsingborg har Emrahus byggt

ett helt nytt LSS-boende för människor med en diagnos inom autismspektrum med eller

utan utvecklingsstörning eller andra tillkommande funktionsnedsättningar.

Huset är ett klimatsmart passivhus vilket innebär att det är både tätt och tyst. Stressande

ljud från korridorer eller grannlägenheter stängs ute så att varje lägenhet blir tyst.

I den fasta inredningen används jordnära färger för att skapa en lugn miljö och

tillsammans med medarbetarna har platser för scheman och administrativa verktyg

utformats så att de känns naturliga i miljön.

Emrahus bygger alla sina hus med utökad tillgänglighet, här finns extra mycket utrymme i

samtliga rum och korridorer. Det gör också att man kan bo kvar hela livet, även om de

fysiska förutsättningarna ändras.

LSS-boende Kvicksund, Västerås

Emrahems första LSS-boende i två plan stod klart sommaren 2018. Huset rymmer 7

lägenheter, ett allrum och personalutrymmen med badrum, omklädningsrum, vilrum

och kontor.

Kvicksund, Västerås

Husmodell: 2-plans

Boyta: 430 kvm

Stod klart: sommaren 2018

Hyresgäst: Attendo

LSS-boende Andersberg

Passivhusleverantören Emrahus har i samarbete med Attendo AB byggt ett funktionellt

LSS-boende i Gävle, i ett plan och med sex lägenheter. Planlösningen är utarbetad med

individen i fokus, men det finns även gemensamma ytor och goda personalutrymmen.

Att bygga passivhus är att bygga hållbart inför framtiden. De energieffektiva

samhällsfastigheterna har som mål att hjälpa kommuner att tänka grönt, att sänka

energianvändningen samt att nå miljömålen som skärps hela tiden. Andersberg är det

första LSS-boendet som klarat certifieringen enligt den tuffare internationella

standarden.

Andersberg, Gävle

Husmodell: 1-plans

Boyta: 448 kvm

Stod klart: hösten 2014

Hyresgäst: Attendo

Passivhuscertifikat LSS-boende Andersberg

LSS-boende Hille i Gävle

Husmodell: 1-plans

Boyta: 455 kvm

Stod klart: vintern 2016

Hyresgäst: Gävle Kommun

Passivhusleverantören Emrahus har i samarbete med Gävle Kommun

byggt ett funktionellt LSS-boende i Gävle, med 6 marklägenheter om totalt

455 kvm vardera. Planlösningen är utarbetad med individen i fokus, men

det finns även gemensamma ytor och goda personalutrymmen. Husen

förses med vinterträdgård, personalrum, allrum med kök och matplats.

Inflyttningen skedde våren 2016.

Certifikat

LSS-boende Storhagen i Gävle

Husmodell: 1-plans

Boyta: 455 kvm

Stod klart: vintern 2016

Hyresgäst: Gävle Kommun

Passivhusleverantören Emrahus har i samarbete med Gävle Kommun byggt ett

funktionellt LSS-boende i Gävle, med 6 marklägenheter om totalt 455 kvm vardera.

Planlösningen är utarbetad med individen i fokus, men det finns även gemensamma

ytor och goda personalutrymmen. Husen planeras med vinterträdgård, personalrum,

allrum med kök och matplats. Inflyttningen skedde vintern 2016.

Certifikat

Passivhusprojekt i Sverige - LSS boende / Äldreboende

Villa Ängby, Knivsta

Ort: Knivsta

Arkitekt: Street Monkey Architects

Byggare: Friendly Building

Beställare: Vectura Fastigheter

Hyresgäst: Vardaga

Kapacitet: 56 boende

Inflyttning: 2020

Friendly Building har precis färdigställt ett äldreboende i Knivsta åt Vectura fastigheter.

Street Monkey Architects fick uppdraget att omarbetat ett befintligt bygglov för att klara

passivhusets kriterier samt uppgradera arkitekturen. Huset monterades i början av juni

2019 och var inflyttningsklart i februari 2020. Vardaga är hyresgäst och erbjuder här

plats för 56 demensboende.

Förutom passivhuscertifieringen har huset också CO2-beräknats samt certifierats med

Miljöbyggnad GULD. Byggnaden är utrustad med solceller från Friendly Power som

täcker hela energibehovet stora delar av året.

Passivhuscertifikat

Det har byggts ett antal objekt enligt de internationella passivhuskraven i Sverige, och nya projekteras hela tiden. Passivhuskonceptet är universellt och kan tillämpas på många olika byggnadstyper. Det har visat sig fungera lika utmärkt för enfamiljshus som för skolor, förskolor och idrottshallar.

LSS-boende Landskrona

Ort: Landskrona

Arkitekt: LuMe Arkitekter AB

Entreprenör: Miri Bygg AB

Omfattning: 13 lägenheter

Inflyttning: 2023

Emrahus LSS-boende i Landskrona är den första byggnaden i Sverige

med en dubbel certifiering som miljöbyggnad guld och passivhus

(PHI). Byggnaden rymmer totalt 13 lägenheter; 6 på markplan och 7

på ovanvåningen. Med en vacker tegelfasad och ett diamantformat

sedumtak bidrar huset till områdets arkitektoniska kvaliteter.

Samtliga Emrahus LSS-boenden är designade för att vara både fysiskt

och kognitivt tillgängliga. Den kognitiva tillgängligheten, som handlar

om att skapa rogivande rum genom att minska sinnesintrycken, stärks

av att husen byggs som passivhus. Byggtekniken ger nämligen en bra

ljudklass med väldigt tysta rum.

Boendet i Landskrona har ljudklass A.

Passivhuscertifikat

LSS-boende Vallentuna

Körlinge

Ort: Vallentuna Körlinge

Arkitekt: LuMe Arkitekter AB

Entreprenör: Assemblin AB

Omfattning: 6 lägenheter

Inflyttning: 2022

Emrahus tredje LSS-boende i Vallentuna, beläget i vackra

och lummiga miljöer. Huset är certifierat enligt den

internationella standarden (PHI).

Samtliga Emrahus LSS-boenden är designade för att vara

både fysiskt och kognitivt tillgängliga. Den kognitiva

tillgängligheten, som handlar om att skapa rogivande rum

genom att minska sinnesintrycken, stärks av att husen

byggs som passivhus. Byggtekniken ger nämligen en bra

ljudklass med väldigt tysta rum.

Passivhuscertifikat

LSS-boende Vallentuna Angars-

Haga

Ort: Vallentuna

Arkitekt: LuMe Arkitekter AB

Entreprenör: Assemblin AB

Omfattning: 6 lägenheter

Inflyttning: 2022

Det här är Emrahus andra LSS-boende i Vallentuna, placerat i vackra

miljöer med nära till natur och fina strövområden. Huset är certifierat

enligt den internationella standarden (PHI).

Samtliga Emrahus LSS-boenden är designade för att vara både fysiskt

och kognitivt tillgängliga. Den kognitiva tillgängligheten, som handlar

om att skapa rogivande rum genom att minska sinnesintrycken, stärks

av att husen byggs som passivhus. Byggtekniken ger nämligen en bra

ljudklass med väldigt tysta rum.

Passivhuscertifikat

LSS-boende Skänninge

Ort: Skänninge, Mjölby kommun

Arkitekt: Snidare Arkitekter AB & APH Arkitekter AB

Beställare: Mjölby kommun

Entreprenör: Kron & Karlsson Bygg & Mark AB

Omfattning: 585 kvm (6 lägenheter)

Inflyttning: 2021

I Skänninge planeras ett LSS-boende om 585 m2. Boendet rymmer 6

st lägenheter med förråd, gemensamma umgängesytor och

personalutrymmen.

Huset uppfyller en utökad tillgänglighetsnivå enligt Svensk Standard

och projekteras för efterföljande certifiering Passivhus Classic.

Ambitionen är att uppnå en energiförbrukning som är 30% lägre än

BBR’s ställda krav.

Enplansbyggnaden är uppdelad i tre huskroppar för att betona

gränserna mellan de privata bostäderna och det gemensamma

delarna. Byggnadens formstarka takutformning bidrar till ett modernt

och karaktäristiskt uttryck men med en tydlig koppling till traditionellt

svenskt byggande.

Solcellspaneler placeras i öst- och västlig riktning.

Solcellsanläggningen är dimensionerad för att tillgodose byggnadens

egen elförbrukning.

Läs slutredovisningen för projektet här.

LSS-boende Mantorp

Ort: Mantorp, Mjölby kommun

Arkitekt: Snidare Arkitekter AB & APH Arkitekter AB

Beställare: Mjölby kommun

Entreprenör: Kron & Karlsson Bygg & Mark AB

Omfattning: 585 kvm (6 lägenheter)

Inflyttning: 2021

I Mantorp planeras ett LSS-boende om 585 m2. Boendet rymmer 6

st lägenheter med förråd, gemensamma umgängesytor och

personalutrymmen.

Huset uppfyller en utökad tillgänglighetsnivå enligt Svensk Standard

och projekteras för efterföljande certifiering Passivhus Classic.

Ambitionen är att uppnå en energiförbrukning som är 30% lägre än

BBR’s ställda krav.

Enplansbyggnaden är uppdelad i tre huskroppar för att betona

gränserna mellan de privata bostäderna och det gemensamma

delarna. Byggnadens formstarka takutformning bidrar till ett

modernt och karaktäristiskt uttryck men med en tydlig koppling till

traditionellt svenskt byggande.

Solcellspaneler placeras i öst- och västlig riktning.

Solcellsanläggningen är dimensionerad för att tillgodose byggnadens

egen elförbrukning.

Läs slutredovisningen för projektet här.

LSS-boende Mörarp

Nybyggd gruppbostad, speciellt utformad för att minska stress och

öka tryggheten hos boende och medarbetare. I idylliska Mörarp strax

utanför Helsingborg har Emrahus byggt ett helt nytt LSS-boende för

människor med en diagnos inom autismspektrum med eller utan

utvecklingsstörning eller andra tillkommande funktionsnedsättningar.

Huset är ett klimatsmart passivhus vilket innebär att det är både tätt

och tyst. Stressande ljud från korridorer eller grannlägenheter stängs

ute så att varje lägenhet blir tyst.

I den fasta inredningen används jordnära färger för att skapa en lugn

miljö och tillsammans med medarbetarna har platser för scheman och

administrativa verktyg utformats så att de känns naturliga i miljön.

Emrahus bygger alla sina hus med utökad tillgänglighet, här finns

extra mycket utrymme i samtliga rum och korridorer. Det gör också att

man kan bo kvar hela livet, även om de fysiska förutsättningarna

ändras.

LSS-boende Kvicksund, Västerås

Emrahems första LSS-boende i två plan stod klart sommaren

2018. Huset rymmer 7 lägenheter, ett allrum och

personalutrymmen med badrum, omklädningsrum, vilrum och

kontor.

Kvicksund, Västerås

Husmodell: 2-plans

Boyta: 430 kvm

Stod klart: sommaren 2018

Hyresgäst: Attendo

LSS-boende Andersberg

Passivhusleverantören Emrahus har i samarbete med Attendo AB

byggt ett funktionellt LSS-boende i Gävle, i ett plan och med sex

lägenheter. Planlösningen är utarbetad med individen i fokus, men

det finns även gemensamma ytor och goda personalutrymmen.

Att bygga passivhus är att bygga hållbart inför framtiden. De

energieffektiva samhällsfastigheterna har som mål att hjälpa

kommuner att tänka grönt, att sänka energianvändningen samt att

nå miljömålen som skärps hela tiden. Andersberg är det första LSS-

boendet som klarat certifieringen enligt den tuffare internationella

standarden.

Andersberg, Gävle

Husmodell: 1-plans

Boyta: 448 kvm

Stod klart: hösten 2014

Hyresgäst: Attendo

Passivhuscertifikat LSS-boende Andersberg

LSS-boende Hille i Gävle

Husmodell: 1-plans

Boyta: 455 kvm

Stod klart: vintern 2016

Hyresgäst: Gävle Kommun

Passivhusleverantören Emrahus har i samarbete med Gävle Kommun

byggt ett funktionellt LSS-boende i Gävle, med 6 marklägenheter om

totalt 455 kvm vardera. Planlösningen är utarbetad med individen i

fokus, men det finns även gemensamma ytor och goda

personalutrymmen. Husen förses med vinterträdgård, personalrum,

allrum med kök och matplats. Inflyttningen skedde våren 2016.

Certifikat

LSS-boende Storhagen i Gävle

Husmodell: 1-plans

Boyta: 455 kvm

Stod klart: vintern 2016

Hyresgäst: Gävle Kommun

Passivhusleverantören Emrahus har i samarbete med Gävle Kommun

byggt ett funktionellt LSS-boende i Gävle, med 6 marklägenheter om

totalt 455 kvm vardera. Planlösningen är utarbetad med individen i

fokus, men det finns även gemensamma ytor och goda

personalutrymmen. Husen planeras med vinterträdgård,

personalrum, allrum med kök och matplats. Inflyttningen skedde

vintern 2016.

Certifikat

Passivhusprojekt i Sverige - LSS boende / Äldreboende

Villa Ängby, Knivsta

Ort: Knivsta

Arkitekt: Street Monkey Architects

Byggare: Friendly Building

Beställare: Vectura Fastigheter

Hyresgäst: Vardaga

Kapacitet: 56 boende

Inflyttning: 2020

Friendly Building har precis färdigställt ett äldreboende i Knivsta åt

Vectura fastigheter. Street Monkey Architects fick uppdraget att

omarbetat ett befintligt bygglov för att klara passivhusets kriterier samt

uppgradera arkitekturen. Huset monterades i början av juni 2019 och var

inflyttningsklart i februari 2020. Vardaga är hyresgäst och erbjuder här

plats för 56 demensboende.

Förutom passivhuscertifieringen har huset också CO2-beräknats samt

certifierats med Miljöbyggnad GULD. Byggnaden är utrustad med

solceller från Friendly Power som täcker hela energibehovet stora delar

av året.

Passivhuscertifikat