Passivhusprojekt i Sverige - Renovering
Det har byggts ett antal objekt enligt de internationella passivhuskraven i Sverige, och nya projekteras hela tiden. Passivhuskonceptet är universellt och kan tillämpas på många olika byggnadstyper. Det har visat sig fungera lika utmärkt för enfamiljshus som för skolor, förskolor och idrottshallar.

Kv Stacken, Göteborg

Kollektivhuset Stacken i Göteborg byggdes 1968 och har genomgått en steg-för-steg-

renovering till passivhusstandard med Retrofit-programmet. Målsättningen var att

kvarteret ska gå från 145 W/(m2K) till 15 W/(m2K). Stacken är nu certifierat som ett

EnerPhit-hus samt ett Passivhus Plus enligt den internationella standarden.

Steg 1: ett nytt värmeåtervinningssystem med passivhuscertifikat och 85 % verkningsgrad

Steg 2: tilläggsisolering av taket med 500 mm cellulosa, ska ge ett U-värde på 0,079

W/(m2K)

Steg 3: nya passivhusfönster med U-värde ~ 0,7 W/(m2K)

Steg 4: fasadisolering och integrering av balkongerna i klimatskärmen för att eliminera

köldbryggor, ska resultera i en yttervägg med U-värde 0,102 W/(m2K)

"Kollektivhuset Stacken, a classic Swedish “million program” building with 35 apartments in

Göteborg, which has long been run as a cooperative, is demonstrating a cost effective step

by step deep retrofit with a building integrated PV façade and roof. The existing concrete

façade is being externally insulated and covered with thin film solar modules while more

effective crystalline solar modules are being installed on the roof. New passive house

certified doors and windows, demand controlled ventilation coupled to a heat recovery

unit and vacancy sensor based lighting is being installed throughout the building. Finally,

sensors to monitor the solar PV, cold and hot water use, ventilation flows, electricity,

temperature and humidity in each apartment is being installed.

Financers for the construction include Naturskyddsföreningen, Energimyndigheten and

Västra Götalandsregionen."

Stackens Passivhus Plus-certifikat

Djärvheten 6, Stockholm

I Stockholm pågår ett EnerPhit-renoveringsprojekt av en villa i privat regi. Huset är från

1950-talet och ska energieffektiviseras i samband med renovering.

Fastigheten har ingått i ett europeiskt projekt för energieffektivisering av äldre byggnader

i samband med renovering. Intressegrupp Passivhus har tagit fram en åtgärdsplan för

projektet. Den första delen innefattar isolering av golvet på källarplan. När första delen är

genomförd kommer andra skedet med isolering av vind samt installation av ett FTX

ventilationssystem. Tredje och sista skedet innefattar byte till passivhusfönster och -

dörrar samt isolering av fasaden.

Källarplanet har grävts ut och fått en ny grund av skumglas och FOAMGLAS.

Läs en beskrivning om denna första del av renoveringen här.

Passivhusprojekt i Sverige - Renovering
Det har byggts ett antal objekt enligt de internationella passivhuskraven i Sverige, och nya projekteras hela tiden. Passivhuskonceptet är universellt och kan tillämpas på många olika byggnadstyper. Det har visat sig fungera lika utmärkt för enfamiljshus som för skolor, förskolor och idrottshallar.

Kv Stacken, Göteborg

Kollektivhuset Stacken i Göteborg byggdes 1968 och har genomgått

en steg-för-steg-renovering till passivhusstandard med Retrofit-

programmet. Målsättningen var att kvarteret ska gå från 145 W/(m2K)

till 15 W/(m2K). Stacken är nu certifierat som ett EnerPhit-hus samt

ett Passivhus Plus enligt den internationella standarden.

Steg 1: ett nytt värmeåtervinningssystem med passivhuscertifikat

och 85 % verkningsgrad

Steg 2: tilläggsisolering av taket med 500 mm cellulosa, ska ge ett U-

värde på 0,079 W/(m2K)

Steg 3: nya passivhusfönster med U-värde ~ 0,7 W/(m2K)

Steg 4: fasadisolering och integrering av balkongerna i

klimatskärmen för att eliminera köldbryggor, ska resultera i en

yttervägg med U-värde 0,102 W/(m2K)

"Kollektivhuset Stacken, a classic Swedish “million program” building

with 35 apartments in Göteborg, which has long been run as a

cooperative, is demonstrating a cost effective step by step deep

retrofit with a building integrated PV façade and roof. The existing

concrete façade is being externally insulated and covered with thin

film solar modules while more effective crystalline solar modules are

being installed on the roof. New passive house certified doors and

windows, demand controlled ventilation coupled to a heat recovery

unit and vacancy sensor based lighting is being installed throughout

the building. Finally, sensors to monitor the solar PV, cold and hot

water use, ventilation flows, electricity, temperature and humidity in

each apartment is being installed.

Financers for the construction include Naturskyddsföreningen,

Energimyndigheten and Västra Götalandsregionen."

Stackens Passivhus Plus-certifikat

Djärvheten 6, Stockholm

I Stockholm pågår ett EnerPhit-renoveringsprojekt av en villa i privat

regi. Huset är från 1950-talet och ska energieffektiviseras i samband

med renovering.

Fastigheten har ingått i ett europeiskt projekt för energieffektivisering

av äldre byggnader i samband med renovering. Intressegrupp

Passivhus har tagit fram en åtgärdsplan för projektet. Den första delen

innefattar isolering av golvet på källarplan. När första delen är

genomförd kommer andra skedet med isolering av vind samt

installation av ett FTX ventilationssystem. Tredje och sista skedet

innefattar byte till passivhusfönster och -dörrar samt isolering av

fasaden.

Källarplanet har grävts ut och fått en ny grund av skumglas och

FOAMGLAS.

Läs en beskrivning om denna första del av renoveringen här.