Passivhusprojekt i Sverige - Skolor
Det har byggts ett antal objekt enligt de internationella passivhuskraven i Sverige, och nya projekteras hela tiden. Passivhuskonceptet är universellt och kan tillämpas på många olika byggnadstyper. Det har visat sig fungera lika utmärkt för enfamiljshus som för skolor, förskolor och idrottshallar.

Furutåskolan, Växjö

Ort: Växjö

Arkitekt: Arkitektbolaget

Beställare: Vöfab

Entreprenör: Dynacon

Omfattning: 525 elever

Inflyttning: skola hösten 2025, sporthall 2027

På Teleborg i Växjö planeras en ny skola och sporthall i form av passivhus som alstrar minst

lika mycket energi som de använder. Dagens Furutåskola ska rivas och ersättas med en

större skolbyggnad med plats för 525 elever i årskurs F-6. Den får sällskap av en ny sporthall

som rymmer en fullstor spelplan och öppnar för skolgympa, kvällsevenemang,

fritidsverksamhet och föreningsliv. Båda byggnaderna byggs enligt den internationella

standarden ”Passivhus Plus”.

Idrottshallen bygger på en trästomme som sparar stora mängder koldioxidutsläpp. Trä blir

också ett framträdande element på byggnadernas ut- och insida.

Husens utseende är ett möte mellan hållbarhetshänsyn och anknytning till lokal

byggnadstradition. Klassiska sadeltak ger gynnsamma vinklar för solcellerna som planeras i

syd-, väst- och österläge, allt för att maximera mängden lokalproducerad och förnybar

energi. Dessutom ger takformen ett generöst vindsutrymme för energi- och

ventilationsinstallationer som sparar dyrbar plats till undervisningslokaler.

Lagmanskolan, Mjölby

Ort: Mjölby

Arkitekt: Snidare arkitekter

Beställare: Mjölby kommun

Entreprenör: upphandlas våren 2022

Omfattning: 2000 kvm

Lagmanskolan i Mjölby ska renoveras och byggas till. Den nybyggda delen blir ett

passivhus på ca 2000m2 som uppförs i massivträ. Ambitionen är en klimatsmart

byggnad från produktion till drift. Även den befintliga skolan ska få nya fönster och

mer isolering för bättre komfort och hållbarhet.

Paradisskolan, Älmhult

Ort: Älmhult

Arkitekt: Arkitektlaget

Beställare: Älmhults kommun

Entreprenör: Dynacon

Inflyttning: 2022

Älmhults kommun har byggt en ny skola i Västra Bökhult. Paradisskolan är

en F-6 skola och invigdes hösten 2022. Den totala investeringsramen för

projektet var 250 milj. kronor.

Precis som samarbetet mellan Älmhults kommun och Dynacon kring bygget

av Elmeskolan förverkligades också Paradisskolan som ett partneringprojekt.

Paradisskolan är certifierad som ett passivhus enligt den internationella

definitionen.

Se energideklarationen.

Skapaskolan, Huddinge

Ort: Huddinge

Arkitekt: Street Monkey Architects

Beställare: Skapaskolan

Kapacitet: 480 elever

Inflyttning: 2019

Skapaskolan i Rosenhill är en ny skola för cirka 480 elever från förskoleklass till årskurs nio

för hela centrala Huddinge. Skapaskolans kärnvärden är kärlek, meningsfullhet och

utveckling. Skolan har en hälsoinriktning och erbjuder elever daglig rörelse.

Skolan är byggd av Turako som är specialiserade på just skolfastigheter. Tillsammans med

entreprenören Friendly Building och hyresgästen Skapaskolan har skolan utvecklats med

starkt fokus på miljö, funktionalitet, design och utemiljö. En träfasad, delvis gröna tak,

energiåtgång på nivån passivhus och en skiftande skolgård där även gymnastiksalens tak

används.

Byggnaden är planerad för att smälta in väl med omgivningarna. Den tredje våningen är

indragen samtidigt som skoltomtens höjdskillnader bland annat ger en anslutning från

gymnastiksalen till marknivå.

Skolan drivs av Skapaskolan, en fristående verksamhet. De flyttade från sina nuvarande

lokaler till den nya skolan januari 2019.

Adolfsbergskolan, Knivsta

Ort: Alsike Nord, Knivsta

Arkitekt: Mattias Palme

Beställare: Knivsta kommun

Energiklass. A

Kapacitet: 660 elever

Inflyttning: 2019

Med Adolfsbergsskolan bygger Knivsta kommun sin andra certifierade passivhusskola.

Adolfsbergsskolan i Alsike Nord är ämnad för 660 elever i år 5-9. I det helt nybyggda

kvarteret är skolan placerad på höjden, huvudentrén och entréplats mot den nya vägen i

öster. Skolan ligger något insjunken i sluttningen i souterräng. Sambandet mellan den övre

entrénivån mot vägen och skolgården i sluttningen, förmedlas genom en bred

gradängliknande trappa som sträcker sig in i byggnaden via en atriegård som ger dagsljus till

byggnadens inre.

Skolan är organiserad med entréfunktioner, skogräns, reception och informationstorg på

mellanvåningen tillsammans med matsal/restaurang/café och lokaler för specialundervisning

i naturorienterande ämnen och skapande ämnen; slöjd, bild och musik, organiserade för ett

tematiskt arbetssätt. På den övre våningen finns övriga undervisningslokaler för år 7-9. I

souterrängplan finns undervisningen för år 5-6 i ett eget sammanhang med hemklassrum.

Undervisningen är organiserad med en förstärkt form av helgruppsrum, eller ”storklassrum”

kring öppna studietorg.

Passivhuscertifikat med dokumentation för Adolfsbergsskolan

Elmeskolan, Älmhult

Ort: Älmhult

Arkitekt: Horisont arkitekter

Entreprenör: Dynacon Construction AB

Beställare: Älmhults kommun

Omfattning: 11 000 kvm

Kapacitet: 800 elever

Inflyttning: 2019

Husets form är kompakt med en generös ljusgård i mitten. Byggnaden består av två plan

med ett vindsplan som teknikvåning.

Skolgården bakom byggnaden skyddar från buller och trafik, samt ger tillgång till

närliggande kullen och naturfält.

En huvudentré och tre sekundära entréer ger möjlighet för ett uppdelat flöde, förskolan har

sin egen ingång och inhägnad förskolegård intill.

Lokaluppdelningen bygger på en modulär princip som skapar flexibilitet och kan anpassas

efter behov. Verksamheten i skolan omfattar undervisningslokaler för grundskola F-6 (2

spår), internationell skola för åk 1-10 samt internationell förskola.

Energideklaration, utförd efter år 3

Glänningeskolan , Laholm

Ort: Laholm

Arkitekt: PE Arkitektur

Beställare: Laholmsbostäder

Omfattning: 6390 kvm bruttoarea

Kapacitet: 475 elever

Inflyttning: 2019

Skolbyggnaden består av två ytekonomiska, enkla huskroppar som samlar sig kring en

gemensam entréhall med huvudtrappa och ett generöst överljus som sprider sig från

byggnadens mitt ut till de rum som inte har direkt fasadkontakt. De enkla grundformerna

förklaras med önskan att skapa en energieffektiv byggnad där antalet ytterhörn och fasadyta i

förhållande till golvyta är viktiga parametrar.

Entréhallen med huvudtrappan är byggnadens hjärta, där alla rörelseflöden utgår ifrån. I norr

kommer barnen in på morgonen och i söder vidgar sig rummet mot skolgården och ljuset.

Förutom huvudtrappan finns ytterligare tre interntrappor som förstärker kontakten mellan de

i plan åtskilda verksamheterna och gör det möjligt att nå enskilda delar av skolan då den i

övrigt är stängd. Matsalen bildar en egen byggnadsvolym som bidrar till att markera

huvudentrén från norr.

Högåsskolan, Knivsta

Ort: Knivsta

Arkitekt: Archus Arkitekter, Margareta Löfgren och Anna Kovács

Omfattning: 6700 kvm

Kapacitet: 540 elever

Inflyttning: 2015

Skolan har en integrerad gymnastiksal samt ett tillagningskök. Det finns totalt sex

ventilationsaggregat fördelade på fyra utrymmen. Fyra aggregat försörjer klassrummen och

förskoleavdelningar samt bibliotek och verkstäder, ett aggregat ansvarar för kök och matsal

och ett för idrottshallen och omklädningen. Tilluftstemperaturen ligger kring 18-21 grader.

Friskluften till ventilationsaggregaten värms upp eller kyls ner via marken, med hjälp av 28

stycken borrhål a 250 m djup, d.v.s. totalt är det 7 kilometer långa energibrunn som ansvarar

för bra rumskvalitet sommar som vintertid.

I februari 2015 utfördes den första lufttäthetsmätningen. Kravet var 0,10 l/sm2. Rapporten

visar att skolan kom ner i ett värde på 0,06 l/sm2, vilket är nästan en halvering av kravet.

I juni 2015 tilldelades skolan det internationella passivhuscertifikatet.

Passivhuscertifikat

Vegaskolan, Vännäs

Ort: Vännäs

Arkitekt: Sweco Architects

Omfattning: 4500 kvm

Kapacitet: 600 elever, 30 lärare

Inflyttning: 2015

Vegaskolan i Vännäs har byggts ut med en passivhuscertifierad huskropp

som länkar ihop de två delar av den befintliga skolan som skulle behållas

(1800 kvm var utdömda och revs). Efter utökningen innehåller byggnaden en

skola för årskurs 1-6, fritids, särskoleklasser och ortens nya huvudbibliotek.

Stor vikt har lagts vid en giftfri miljö och ekologiska samt återvinningsbara

material. Skolan kommer att hållbarhetscertifieras som "MiljöByggnad guld".

Grundkonstruktionen består av ett lättbalksystem i trä "Masonite" som kläs

med högtryckslaminerade Trespa fasadskivor och ett passivhuscertifierat

glasfasadsystem.

Passivhusprojekt i Sverige - Skolor
Det har byggts ett antal objekt enligt de internationella passivhuskraven i Sverige, och nya projekteras hela tiden. Passivhuskonceptet är universellt och kan tillämpas på många olika byggnadstyper. Det har visat sig fungera lika utmärkt för enfamiljshus som för skolor, förskolor och idrottshallar.

Furutåskolan, Växjö

Ort: Växjö

Arkitekt: Arkitektbolaget

Beställare: Vöfab

Entreprenör: Dynacon

Omfattning: 525 elever

Inflyttning: skola hösten 2025, sporthall 2027

På Teleborg i Växjö planeras en ny skola och sporthall i form av

passivhus som alstrar minst lika mycket energi som de använder.

Dagens Furutåskola ska rivas och ersättas med en större skolbyggnad

med plats för 525 elever i årskurs F-6. Den får sällskap av en ny

sporthall som rymmer en fullstor spelplan och öppnar för skolgympa,

kvällsevenemang, fritidsverksamhet och föreningsliv. Båda

byggnaderna byggs enligt den internationella standarden ”Passivhus

Plus”.

Idrottshallen bygger på en trästomme som sparar stora mängder

koldioxidutsläpp. Trä blir också ett framträdande element på

byggnadernas ut- och insida.

Husens utseende är ett möte mellan hållbarhetshänsyn och

anknytning till lokal byggnadstradition. Klassiska sadeltak ger

gynnsamma vinklar för solcellerna som planeras i syd-, väst- och

österläge, allt för att maximera mängden lokalproducerad och

förnybar energi. Dessutom ger takformen ett generöst vindsutrymme

för energi- och ventilationsinstallationer som sparar dyrbar plats till

undervisningslokaler.

Lagmanskolan, Mjölby

Ort: Mjölby

Arkitekt: Snidare arkitekter

Beställare: Mjölby kommun

Entreprenör: upphandlas våren 2022

Omfattning: 2000 kvm

Lagmanskolan i Mjölby ska renoveras och byggas till. Den nybyggda

delen blir ett passivhus på ca 2000m2 som uppförs i massivträ.

Ambitionen är en klimatsmart byggnad från produktion till drift.

Även den befintliga skolan ska få nya fönster och mer isolering för

bättre komfort och hållbarhet.

Paradisskolan, Älmhult

Ort: Älmhult

Arkitekt: Arkitektlaget

Beställare: Älmhults kommun

Entreprenör: Dynacon

Inflyttning: 2022

Älmhults kommun har byggt en ny skola i Västra Bökhult.

Paradisskolan är en F-6 skola och invigdes hösten 2022. Den totala

investeringsramen för projektet var 250 milj. kronor.

Precis som samarbetet mellan Älmhults kommun och Dynacon kring

bygget av Elmeskolan förverkligades också Paradisskolan som ett

partneringprojekt.

Paradisskolan är certifierad som ett passivhus enligt den

internationella definitionen.

Se energideklarationen.

Skapaskolan, Huddinge

Ort: Huddinge

Arkitekt: Street Monkey Architects

Beställare: Skapaskolan

Kapacitet: 480 elever

Inflyttning: 2019

Skapaskolan i Rosenhill är en ny skola för cirka 480 elever från

förskoleklass till årskurs nio för hela centrala Huddinge. Skapaskolans

kärnvärden är kärlek, meningsfullhet och utveckling. Skolan har en

hälsoinriktning och erbjuder elever daglig rörelse.

Skolan är byggd av Turako som är specialiserade på just

skolfastigheter. Tillsammans med entreprenören Friendly Building

och hyresgästen Skapaskolan har skolan utvecklats med starkt fokus

på miljö, funktionalitet, design och utemiljö. En träfasad, delvis gröna

tak, energiåtgång på nivån passivhus och en skiftande skolgård där

även gymnastiksalens tak används.

Byggnaden är planerad för att smälta in väl med omgivningarna. Den

tredje våningen är indragen samtidigt som skoltomtens

höjdskillnader bland annat ger en anslutning från gymnastiksalen till

marknivå.

Skolan drivs av Skapaskolan, en fristående verksamhet. De flyttade

från sina nuvarande lokaler till den nya skolan januari 2019.

Adolfsbergskolan, Knivsta

Ort: Alsike Nord, Knivsta

Arkitekt: Mattias Palme

Beställare: Knivsta kommun

Energiklass. A

Kapacitet: 660 elever

Inflyttning: 2019

Med Adolfsbergsskolan bygger Knivsta kommun sin andra

certifierade passivhusskola. Adolfsbergsskolan i Alsike Nord är

ämnad för 660 elever i år 5-9. I det helt nybyggda kvarteret är skolan

placerad på höjden, huvudentrén och entréplats mot den nya vägen i

öster. Skolan ligger något insjunken i sluttningen i souterräng.

Sambandet mellan den övre entrénivån mot vägen och skolgården i

sluttningen, förmedlas genom en bred gradängliknande trappa som

sträcker sig in i byggnaden via en atriegård som ger dagsljus till

byggnadens inre.

Skolan är organiserad med entréfunktioner, skogräns, reception och

informationstorg på mellanvåningen tillsammans med

matsal/restaurang/café och lokaler för specialundervisning i

naturorienterande ämnen och skapande ämnen; slöjd, bild och

musik, organiserade för ett tematiskt arbetssätt. På den övre

våningen finns övriga undervisningslokaler för år 7-9. I

souterrängplan finns undervisningen för år 5-6 i ett eget

sammanhang med hemklassrum. Undervisningen är organiserad

med en förstärkt form av helgruppsrum, eller ”storklassrum” kring

öppna studietorg.

Passivhuscertifikat med dokumentation för Adolfsbergsskolan

Elmeskolan, Älmhult

Ort: Älmhult

Arkitekt: Horisont arkitekter

Entreprenör: Dynacon Construction AB

Beställare: Älmhults kommun

Omfattning: 11 000 kvm

Kapacitet: 800 elever

Inflyttning: 2019

Husets form är kompakt med en generös ljusgård i mitten.

Byggnaden består av två plan med ett vindsplan som teknikvåning.

Skolgården bakom byggnaden skyddar från buller och trafik, samt

ger tillgång till närliggande kullen och naturfält.

En huvudentré och tre sekundära entréer ger möjlighet för ett

uppdelat flöde, förskolan har sin egen ingång och inhägnad

förskolegård intill.

Lokaluppdelningen bygger på en modulär princip som skapar

flexibilitet och kan anpassas efter behov. Verksamheten i skolan

omfattar undervisningslokaler för grundskola F-6 (2 spår),

internationell skola för åk 1-10 samt internationell förskola.

Energideklaration, utförd efter år 3

Glänningeskolan , Laholm

Ort: Laholm

Arkitekt: PE Arkitektur

Beställare: Laholmsbostäder

Omfattning: 6390 kvm bruttoarea

Kapacitet: 475 elever

Inflyttning: 2019

Skolbyggnaden består av två ytekonomiska, enkla huskroppar som

samlar sig kring en gemensam entréhall med huvudtrappa och ett

generöst överljus som sprider sig från byggnadens mitt ut till de rum

som inte har direkt fasadkontakt. De enkla grundformerna förklaras

med önskan att skapa en energieffektiv byggnad där antalet

ytterhörn och fasadyta i förhållande till golvyta är viktiga parametrar.

Entréhallen med huvudtrappan är byggnadens hjärta, där alla

rörelseflöden utgår ifrån. I norr kommer barnen in på morgonen och

i söder vidgar sig rummet mot skolgården och ljuset.

Förutom huvudtrappan finns ytterligare tre interntrappor som

förstärker kontakten mellan de i plan åtskilda verksamheterna och

gör det möjligt att nå enskilda delar av skolan då den i övrigt är

stängd. Matsalen bildar en egen byggnadsvolym som bidrar till att

markera huvudentrén från norr.

Högåsskolan, Knivsta

Ort: Knivsta

Arkitekt: Archus Arkitekter, Margareta Löfgren och Anna Kovács

Omfattning: 6700 kvm

Kapacitet: 540 elever

Inflyttning: 2015

Skolan har en integrerad gymnastiksal samt ett tillagningskök. Det

finns totalt sex ventilationsaggregat fördelade på fyra utrymmen.

Fyra aggregat försörjer klassrummen och förskoleavdelningar samt

bibliotek och verkstäder, ett aggregat ansvarar för kök och matsal

och ett för idrottshallen och omklädningen. Tilluftstemperaturen

ligger kring 18-21 grader.

Friskluften till ventilationsaggregaten värms upp eller kyls ner via

marken, med hjälp av 28 stycken borrhål a 250 m djup, d.v.s. totalt är

det 7 kilometer långa energibrunn som ansvarar för bra rumskvalitet

sommar som vintertid.

I februari 2015 utfördes den första lufttäthetsmätningen. Kravet var

0,10 l/sm2. Rapporten visar att skolan kom ner i ett värde på 0,06

l/sm2, vilket är nästan en halvering av kravet.

I juni 2015 tilldelades skolan det internationella passivhuscertifikatet.

Passivhuscertifikat

Vegaskolan, Vännäs

Ort: Vännäs

Arkitekt: Sweco Architects

Omfattning: 4500 kvm

Kapacitet: 600 elever, 30 lärare

Inflyttning: 2015

Vegaskolan i Vännäs har byggts ut med en passivhuscertifierad

huskropp som länkar ihop de två delar av den befintliga skolan som

skulle behållas (1800 kvm var utdömda och revs). Efter utökningen

innehåller byggnaden en skola för årskurs 1-6, fritids, särskoleklasser

och ortens nya huvudbibliotek.

Stor vikt har lagts vid en giftfri miljö och ekologiska samt

återvinningsbara material. Skolan kommer att hållbarhetscertifieras

som "MiljöByggnad guld". Grundkonstruktionen består av ett

lättbalksystem i trä "Masonite" som kläs med högtryckslaminerade

Trespa fasadskivor och ett passivhuscertifierat glasfasadsystem.