Passivhusprojekt i Sverige - Villor
Det har byggts ett antal objekt enligt de internationella passivhuskraven i Sverige, och nya projekteras hela tiden. Passivhuskonceptet är universellt och kan tillämpas på många olika byggnadstyper. Det har visat sig fungera lika utmärkt för enfamiljshus som för skolor, förskolor och idrottshallar.

Circuitus 2.0, Vikensved

Ort: Vikensved, Växjö kommun

Byggherrar: Simone Kreutzer Wesslund och Tommy Wesslund

Omfattning: 98 kvm

Inflyttning: 2020

Circuitus är ett byggkoncept för småhus som gör minimalt avtryck på miljön och

samtidigt ger maximal komfort och minimal energiförbrukning. Ekologisk och ekonomisk

hållbarhet samspelar med ett praktiskt innehåll.

Husen byggs i småmoduler enligt lego-principen. Byggsystemet är flexibelt och huset kan

byggas i ett eller två plan, med en färdig eller egen kompakt och energieffektiv

planlösning. Man kan lätt utöka boytan eller lägga till komplementbyggnader såsom

vinterträdgård, förråd mm.

Circuitus 2.0 är pilothuset för serien som har byggts av passivexperterna Simone Kreutzer

Wesslund och Tommy Wesslund i Vikensved utanför Växjö. Huset är ett internationellt

certifierat passivhus (se certifikat längst ner).

Passivhuscertifikat

Läs mer på projektets egna webbplats.

Villa Gasinski, Ekerö

Ort: Stavsborg, Ekerö

Byggherre: Darek och Krystyna Gasinski

Inflyttning: 2019

I Stavsborg i Ekerö kommun har Darek och Krystyna Gasinski byggt ett certifierat Passivhus

Plus som ger ett energiöverskott. Huset alstrar energi med integrerade solceller på taket,

och en 220 mm djup energibrunn värmer eller kyler huset via bergvärmeanläggningen.

Väggarna är ca 60 cm tjocka. Husets teknik styrs och övervakas med datorn,

överskottsenergi lagras i en anläggning i teknikrummet.

Darek Gasinski är tekniker och har utbildat sig till passivhushantverkare i Polen. Sitt

passivhusprojekt har han förverkligat på egen hand.

Villa Circuitus

Villa Circuitus står för högklassig design och maximal energieffektivitet. Den kompakta runda

kroppen minimerar värmeförluster och ger en spännande form både exteriört och interiört.

Byggnaden har fyra sovrum, ett stort kök med matplats och stora ljusinsläpp mot söder. Alla

rum är optimalt placerade för att minska kanallängder och minimera ventilationsförluster.

Taköverståndet är inte enbart en arkitektonisk lösning utan utgör även solavskärmningen.

Sedumtaket och träpanelen i kombination med orange skivmaterial ger huset sin ekologiska

karaktär.

Villa Circuitus är byggd med sunda material som återvunnet papper och glas. Uppvärmningen

sker med en minivärmepump, ett borrhål förvärmer eller förkyler den inkommande luften.

Glasverandan ligger utanför klimatskärmen på taket och är en ”Växjölösning” med regnfria

naturupplevelser året om.

Huset är certifierat enligt den höga internationella passivhusstandarden. Ett flertal

passivhuscertifierade används. Unik är även den inblandade kompetensen, samtliga konsulter

är certifierade passivhusexperter. Alla leverantörer och byggare utbildades till internationellt

certifierade passivhushantverkare innan arbetena började.

Villan är den första i sitt slag i Sverige. Den används som privatbostad av en familj, men även

som visningsobjekt. Byggprocessen är noga dokumenterad både tekniskt, ekonomiskt och vad

gäller ”mjuka värden”. Sedan inflyttningen följs huset upp noggrant i flera år framåt.

Läs mer på projektets egna webbplats.

Villa Björken

Ort: Upplands Väsby

Entreprenör: Fiskarhedenvillan

Omfattning: 176 kvm referensarea

Inflyttning: 2012

Villa Björken var Sveriges första internationellt certifierade villa i passivhusteknik. Villan har

en referensarea på 176 m², en öppen planlösning med stort vardagsrum och kök i nere plan

och fyra sovrum och ett allrum på plan 2.

Alla konsulter och projektledare som har varit med i projektet är internationellt certifierade

passivhusexperter.

Huset värms upp via en minivärmepump på 3,4 kW. En blandning av golvvärme och

väggvärme ger boendet högsta möjliga komfort.

Ventilationsaggregatet har en faktisk verkningsgrad över 92%.

Solceller på takets södra sida producerar lika mycket solenergi som huset behöver för köpt

energi av värme, varmvatten och fastighetsel (enligt BBR). Grästak (sedum) på andra sidan

markerar tydligt miljö- och energitankar i projektet.

Passivhuscertifikat

Villor på Tavleliden

Ort: Umeå

Arkitekt: Sweco Architects, Thomas Greindl

Omfattning: 6 villor á 158 kvm

Eleverna på bygg- och anläggningsprogrammet har under ledning av Thomas Greindl, Sweco,

byggt sex villor i passivhusstandard på Tavleliden. De är ritade för att möta miljömål på FN-,

EU-, riksdags-, läns- och kommunnivå.

Klimatskalet ovan markplatta, inklusive mellanbjälklag och golvkonstruktion, består till 98,2 %

av förnybara och träbaserade ekologiska byggvaror. Alla föreslagna material har en

byggvarudeklaration och en miljövarudeklaration, är helt giftfria och har levererats av så

närliggande producenter som möjligt. Inomhusklimatet är fritt från emissioner som är

skadliga för människan. Optimeringar av konstruktion och material med LCA (livscykelanalys)

i ett tidigt skede minskade koldioxidutsläppen med 95 % jämfört med en vanlig byggnad.

Behovet av köpt energi sänks ytterligare med en bergvärmepump. Man använder ett FTX-

aggregat med 94 % värmeåtervinning. Huskroppen är kompakt med en andel av fönster och

dörrar på 20 %.

PHPP-beräkningen visar att värdet för värmebehovet överskrids något, det hamnar på 17

kWh/m2a istället för de tillåtna 15. Detta är dock ett mycket bra resultat med tanke på husens

storlek och klimatförhållandena på plats. Man har använt passivhuskomponenter, valt en

konstruktion utan köldbryggor och kvalitetssäkrat bygget enligt PHI:s rekommendationer.

Detta tillsammans med Tavlelidens läge bara 30 mil söder om polcirkeln gör att projektet

tilldelades certifikatet "Passivhus-Pilotprojekt" av Passivhaus Institut Darmstadt.

Certifikat

Villa Winkler

Familjen Winkler i Halmstad bestämde sig tidigt att bygga sitt 1,5 planshus med bättre

energiprestanda än vad Boverkets Byggregler kräver. Familjens val blev att följa den

internationella passivhusstandarden vid projekteringen. Anledningarna till det var att denna

sedan många år är ett beprövat byggsätt och koncept. Vidare finns det många komponenter,

som certifierats för att passa standarden och beskrivningar av byggnader enligt denna finns

samlade i vetenskapliga skrifter.

Efter att ha besökt Fiskarhedenvillans Villa Björken och även etablerat kontakt med företagets

passivhusexperter, bestämde familjen sig för att anlita hustillverkaren från Borlänge för att

leverera deras framtida hem. Att även familjens ena hälft, Charlotta Winkler, genomgått PHI

kurs till certifierad passivhusexpert, bidrog till beslutet att bland annat projektera efter att

uppnå PHIs energiprestanda på 15 kWh/m2 och år.

Fiskarhedenvillan har i Joni Bygg från Laholm hittat mycket kunniga och engagerade

hantverkare, vilket krävs för att utföra det noggranna detaljarbete, som ligger till grund för att

säkerställa kvalitén i genomförandet.

Passivhusprojekt i Sverige - Villor
Det har byggts ett antal objekt enligt de internationella passivhuskraven i Sverige, och nya projekteras hela tiden. Passivhuskonceptet är universellt och kan tillämpas på många olika byggnadstyper. Det har visat sig fungera lika utmärkt för enfamiljshus som för skolor, förskolor och idrottshallar.

Circuitus 2.0, Vikensved

Ort: Vikensved, Växjö kommun

Byggherrar: Simone Kreutzer Wesslund och Tommy Wesslund

Omfattning: 98 kvm

Inflyttning: 2020

Circuitus är ett byggkoncept för småhus som gör minimalt avtryck på

miljön och samtidigt ger maximal komfort och minimal

energiförbrukning. Ekologisk och ekonomisk hållbarhet samspelar

med ett praktiskt innehåll.

Husen byggs i småmoduler enligt lego-principen. Byggsystemet är

flexibelt och huset kan byggas i ett eller två plan, med en färdig eller

egen kompakt och energieffektiv planlösning. Man kan lätt utöka

boytan eller lägga till komplementbyggnader såsom vinterträdgård,

förråd mm.

Circuitus 2.0 är pilothuset för serien som har byggts av

passivexperterna Simone Kreutzer Wesslund och Tommy Wesslund i

Vikensved utanför Växjö. Huset är ett internationellt certifierat

passivhus (se certifikat längst ner).

Passivhuscertifikat

Läs mer på projektets egna webbplats.

Villa Circuitus

Villa Circuitus står för högklassig design och maximal energieffektivitet.

Den kompakta runda kroppen minimerar värmeförluster och ger en

spännande form både exteriört och interiört. Byggnaden har fyra

sovrum, ett stort kök med matplats och stora ljusinsläpp mot söder.

Alla rum är optimalt placerade för att minska kanallängder och

minimera ventilationsförluster. Taköverståndet är inte enbart en

arkitektonisk lösning utan utgör även solavskärmningen. Sedumtaket

och träpanelen i kombination med orange skivmaterial ger huset sin

ekologiska karaktär.

Villa Circuitus är byggd med sunda material som återvunnet papper

och glas. Uppvärmningen sker med en minivärmepump, ett borrhål

förvärmer eller förkyler den inkommande luften. Glasverandan ligger

utanför klimatskärmen på taket och är en ”Växjölösning” med regnfria

naturupplevelser året om.

Huset är certifierat enligt den höga internationella

passivhusstandarden. Ett flertal passivhuscertifierade används. Unik är

även den inblandade kompetensen, samtliga konsulter är certifierade

passivhusexperter. Alla leverantörer och byggare utbildades till

internationellt certifierade passivhushantverkare innan arbetena

började.

Villan är den första i sitt slag i Sverige. Den används som privatbostad

av en familj, men även som visningsobjekt. Byggprocessen är noga

dokumenterad både tekniskt, ekonomiskt och vad gäller ”mjuka

värden”. Sedan inflyttningen följs huset upp noggrant i flera år framåt.

Läs mer på projektets egna webbplats.

Villa Björken

Ort: Upplands Väsby

Entreprenör: Fiskarhedenvillan

Omfattning: 176 kvm referensarea

Inflyttning: 2012

Villa Björken var Sveriges första internationellt certifierade villa i

passivhusteknik. Villan har en referensarea på 176 m², en öppen

planlösning med stort vardagsrum och kök i nere plan och fyra

sovrum och ett allrum på plan 2.

Alla konsulter och projektledare som har varit med i projektet är

internationellt certifierade passivhusexperter.

Huset värms upp via en minivärmepump på 3,4 kW. En blandning av

golvvärme och väggvärme ger boendet högsta möjliga komfort.

Ventilationsaggregatet har en faktisk verkningsgrad över 92%.

Solceller på takets södra sida producerar lika mycket solenergi som

huset behöver för köpt energi av värme, varmvatten och fastighetsel

(enligt BBR). Grästak (sedum) på andra sidan markerar tydligt miljö-

och energitankar i projektet.

Passivhuscertifikat

Villa Winkler

Familjen Winkler i Halmstad bestämde sig tidigt att bygga sitt 1,5

planshus med bättre energiprestanda än vad Boverkets Byggregler

kräver. Familjens val blev att följa den internationella

passivhusstandarden vid projekteringen. Anledningarna till det var att

denna sedan många år är ett beprövat byggsätt och koncept. Vidare

finns det många komponenter, som certifierats för att passa

standarden och beskrivningar av byggnader enligt denna finns

samlade i vetenskapliga skrifter.

Efter att ha besökt Fiskarhedenvillans Villa Björken och även etablerat

kontakt med företagets passivhusexperter, bestämde familjen sig för

att anlita hustillverkaren från Borlänge för att leverera deras framtida

hem. Att även familjens ena hälft, Charlotta Winkler, genomgått PHI

kurs till certifierad passivhusexpert, bidrog till beslutet att bland annat

projektera efter att uppnå PHIs energiprestanda på 15 kWh/m2 och

år.

Fiskarhedenvillan har i Joni Bygg från Laholm hittat mycket kunniga

och engagerade hantverkare, vilket krävs för att utföra det noggranna

detaljarbete, som ligger till grund för att säkerställa kvalitén i

genomförandet.

Villa Gasinski, Ekerö

Ort: Stavsborg, Ekerö

Byggherre: Darek och Krystyna Gasinski

Inflyttning: 2019

I Stavsborg i Ekerö kommun har Darek och Krystyna Gasinski byggt ett

certifierat Passivhus Plus som ger ett energiöverskott. Huset alstrar

energi med integrerade solceller på taket, och en 220 mm djup

energibrunn värmer eller kyler huset via bergvärmeanläggningen.

Väggarna är ca 60 cm tjocka. Husets teknik styrs och övervakas med

datorn, överskottsenergi lagras i en anläggning i teknikrummet.

Darek Gasinski är tekniker och har utbildat sig till

passivhushantverkare i Polen. Sitt passivhusprojekt har han

förverkligat på egen hand.

Villor på Tavleliden

Ort: Umeå

Arkitekt: Sweco Architects, Thomas Greindl

Omfattning: 6 villor á 158 kvm

Eleverna på bygg- och anläggningsprogrammet har under ledning av

Thomas Greindl, Sweco, byggt sex villor i passivhusstandard på

Tavleliden. De är ritade för att möta miljömål på FN-, EU-, riksdags-,

läns- och kommunnivå.

Klimatskalet ovan markplatta, inklusive mellanbjälklag och

golvkonstruktion, består till 98,2 % av förnybara och träbaserade

ekologiska byggvaror. Alla föreslagna material har en

byggvarudeklaration och en miljövarudeklaration, är helt giftfria och

har levererats av så närliggande producenter som möjligt.

Inomhusklimatet är fritt från emissioner som är skadliga för

människan. Optimeringar av konstruktion och material med LCA

(livscykelanalys) i ett tidigt skede minskade koldioxidutsläppen med 95

% jämfört med en vanlig byggnad. Behovet av köpt energi sänks

ytterligare med en bergvärmepump. Man använder ett FTX-aggregat

med 94 % värmeåtervinning. Huskroppen är kompakt med en andel av

fönster och dörrar på 20 %.

PHPP-beräkningen visar att värdet för värmebehovet överskrids något,

det hamnar på 17 kWh/m2a istället för de tillåtna 15. Detta är dock ett

mycket bra resultat med tanke på husens storlek och

klimatförhållandena på plats. Man har använt passivhuskomponenter,

valt en konstruktion utan köldbryggor och kvalitetssäkrat bygget enligt

PHI:s rekommendationer. Detta tillsammans med Tavlelidens läge bara

30 mil söder om polcirkeln gör att projektet tilldelades certifikatet

"Passivhus-Pilotprojekt" av Passivhaus Institut Darmstadt.

Certifikat